Školní statek Mělník vznikl v roce 1921 darem Okresního úřadu pro účel zřízení statku Státní vyšší ovocnicko-vinařské a zahradnické školy jako pokračovatelky dvouleté vinařsko ovocnické školy.

Školní statek Mělník jako příspěvková organizace s právní subjektivitou, zřízená Středočeským krajem je účelovým zařízením pro zajišťování praktické výuky Vyšší odborné školy zahradnické a Střední zahradnické školy v Mělníku. Své účelové pedagogické poslání plní při zajišťování praktického vyučování žáků SZaŠ, žáků VOŠZa, eventuálně dalších škol včetně vysokých škol ČR. Dále slouží k rozvíjení zájmové odborné činnosti žáků školy.

Školní statek Mělník obhospodařuje 81.70 ha zemědělské půdy.

Vedle účelového pedagogického poslání plní školní statek v souladu se školským zákonem výrobní úkoly, které zabezpečují jeho částečnou ekonomickou samostatnost.

Finančními vztahy je Školní statek napojen jako příspěvková organizace na rozpočet Středočeského kraje.